حروف ابجد یک روش برای مرتب کردن حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. ما گاهی این شیوه را در شماره‌گذاری موارد یا صفحات دیده‌ایم یا خودمان به کار گرفته‌ایم.حروف ابجد را حتی اگر نشناسید حتما اسم آن را شنیده و حتی بدون اینکه بدانید از آن استفاده‌ هم کرده‌اید. یکی از راه های کشف و رسیدن به نتیجه در علوم غریبه حروف ابجد می باشد. حروف ابجد به دو نوع کبیر و صغیر می باشند. یکی از انواع روشهای طالع یا  فال  بینی، روشی است که به طریق محاسبه ابجدی صورت می گیرد. فال ابجد یکی از قدیمی ترین انواع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق (ع) نسبت می دهند. فال ابجد امروز ۲۸ شهریور را مطالعه کرده و از اتفاقات در مسیر راهتان مطلع شوید.

فال ابجد امروز برای متولدین ماه های مختلف امروز ۲۸ شهریور را می توانید در این قسمت بخوانید.

فال ابجد امروز متولدین فروردین

ابجد فال شما: آ ‌آ ‌د

تعبیر: طالعت خوب است. به زودی در زندگیتان گشایشی ایجاد می شود شما می توانید از تمام غم و اندوه زندگی خودتان را رها کنید، و به سمت آرامش و آسایش برسید و شادی را در زندگی تان به وجود بیاورید، اگر قصد انجام کار ناصوابی را دارید باید این کار را به انجام نرسانید که برایتان مشکلات بزرگی به وجود می آورد.

فال ابجد امروز متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما: ب ج د

تعبیر: طالعت نیک است. اگر هدفی در سر خود دارید باید با تلاش و کوشش خودتان را به هدفتان نزدیک کنید، و شادی و خوشبختی را در زندگی تان به وجود بیاورید هیچگاه راز دلتان را در زندگی با کسی در میان نگذارید، این روزها کسی قابل اعتماد نیست ممکن است به دردسر های بزرگ شما را مواجه کنند.

فال ابجد روزانه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

فال ابجد امروز متولدین خرداد

ابجد فال شما: ج ب آ

تعبیر: طالعت نیکوست. شخصی در زندگی مورد حمایت قرار می‌گیرد و می‌خواهد برای تان مشکلات زندگی تان را از بین ببرد بهتر است؛ قدردان آن شخص در زندگیتان باشید سعی کنید؛ اخلاق و رفتار درست با اطرافیان تان داشته باشید تا بتوانید در مسیرهای خوشبختی و شادمانی قدم گذاری کنید و به موفقیت دست پیدا کنید.

فال ابجد امروز متولدین تیر

ابجد فال شما: ج آ ‌آ

تعبیر: شخصی در زندگی در صدد شماست و می‌خواهد برایتان مشکلات بسیار زیادی در زندگی به وجود بیاورد، باید مراقب خود باشید تا به دردسرهای بزرگی در زندگی تان مواجه نشوید، بتوانید خیلی زود خودتان را به هدف و خواسته های قلبی تان نزدیک کنید.

فال ابجد امروز متولدین مرداد

ابجد فال شما: د د د

تعبیر: طالعت خوب است. به زودی به مقصود خود در زندگی دست پیدا خواهید کرد، اگر به دنبال کار و شغل درست حسابی در زندگیتان هستید، بهتر است؛ با افراد مشهور و شهرتمند مشورت داشته باشید تا به شما پیشنهاد کاری فوق العاده ای را بدهند و از حالت کسالت بی‌حوصلگی شما را خارج کنند.

فال ابجد امروز متولدین شهریور

ابجد فال شما: آ ب آ

تعبیر: ایمانتان را قوی کنید. خیر و برکت در زندگی شما سرازیر خواهد شد، به لطف خداوند شما به آرامش و آسایش دست پیدا خواهید کرد، سعی کنید؛ شکرگزاری نعمت های فراوان خداوند باشید و در راز و نیاز با بپردازید تا بتوانید به خواسته و آرزوی قلبی تان دست پیدا کنید و آرامش و آسایش را در زندگیتان به وجود بیاورید.

فال ابجد روزانه متولدین مهر

ابجد فال شما: ب ب ج

تعبیر: طالعت روشن است. به لطف خداوند زندگی تان سر و سامان خواهد گرفت در آینده ازدواجی در پیش رو دارید که برایتان مبارک است، شادی و آرامش را در شما سرازیر می کند، باعث می‌شود بتوانید خیلی زود به هدف ها و خواسته های قلبی تان دست پیدا کنید و به مراد دل خود در زندگی برسید.

فال ابجد روزانه متولدین آبان

ابجد فال شما: ب آ آ

تعبیر: با بدگویی کردن پشت دیگران این خودتان هستید که به دردسر های خیلی زیادی مواجه خواهید شد و مشکلات زندگی خود را بیشتر و بیشتر خواهید کرد، بهتر است؛ در زندگی دیگران مداخله نداشته باشید و سرتان به کار خودتان باشد تا بتوانید خیلی زود به خواسته و آرزوهایتان دست پیدا کنید و دست از کار های نادرست در زندگی تان بردارید.

فال ابجد روزانه متولدین آذر

ابجد فال شما: :ج ج ج

تعبیر: آینده ی خوبی دارید. اگر قصد انجام معاملات پولی و مالی را دارید بهتر است؛ هر چه زودتر به انجام برسانید که برایتان موفقیت و سربلندی را در زندگی به وجود می‌آورد، سعی کنید؛ در کارهایتان هیچگاه تأخیر ایجاد نکنید تا بتوانید به آرامش و آسایش برسید.

فال ابجد روزانه متولدین دی

ابجد فال شما: آ ج ب

تعبیر: طالعت خوب نیست. شخصی می‌خواهد در زندگی به شما صدمات بسیار زیادی وارد کند و شما را به دردسر های خیلی زیادی در زندگی بیندازد، بهتر است؛ مراقب خود باشید تا گول ظاهر اطرافیانتان را نخورید اگر در زندگی دلتنگ شخصی هستید بهتر است؛ با او تماس تلفنی برقرار کنید و از حال همدیگر جویا شوید.

فال ابجد روزانه متولدین بهمن

ابجد فال شما: ب ب ب

تعبیر: به زودی گره از کارتان گشوده خواهد شد، شما می توانید به سربلندی و موفقیت های بالایی خودتان را برسانید و شادی را در زندگیتان به وجود بیاورید به زودی خبرهای خوب و خوشی در زندگی به گوشتان خواهد رسید، که برای موفقیت و سربلندی را به وجود می‌آورد.

فال ابجد روزانه متولدین اسفند

ابجد فال شما: :د ب آ

تعبیر: طالعت روشن است. رزق و روزی حلال در زندگی به دستتان خواهد رسید، شما خیلی زود به هدف و خواسته های قلبی تان در زندگی دست پیدا خواهید کرد، و شادی و خوشبختی را در زندگیتان به وجود می آورید بهتر است؛ ناامیدی را از خود دور کنید و به زندگی خوشبین باشید.