توپ ۷ تُنیِ جام جهانی فوتبال در میدان آزادی

 هم‌زمان با آغاز  جام جهانی فوتبال در کشور قطر، توپ نوری بزرگ جام جهانی فوتبال به وزن 7 تن و ارتفاع 12 متر، با شعار تهران پایتخت هواداری در زیر المان برج آزادی ساخته شد‎‎.

 

توپ ۷ تُنیِ جام جهانی فوتبال در میدان آزادی