تشکر ویژه معاون سیما از طنز سیاسی اجتماعی «پاورقی»

محسن برمهانی در جمع عوامل این برنامه گفت: «در جریان غائله اخیر و فتنه انگیزى دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی، شبکه هاى معاند آرایش جنگی داشتند و نفرت و دروغ پراکنى این بنگاه هاى خبرى بى امان در جریان بود.»

وی ادامه داد: «در مقابل ذات شبکه هاى رسانه ملی متناسب با نیازهای رسانه ای و ذائقه های مختلف مخاطبان است اما لازم بود تا ایده و فکر برنامه ای با محتوای رصد فضای مجازی و مقابله با این هجمه رسانه اى طراحی شود و شکل بگیرد که این مهم به ابتکار شبکه دو رقم خورد.»

محسن برمهانى تصریح کرد: «اجازه ندهید یاوه گویی و تخریب ها، بر کار شما خدشه‌ای وارد کند. از سوى دیگر حفظ اخلاص در ادامه کار بسیار مهم است چرا که این اخلاص بسیار اثرگذار است و باعث می شود پیام شما بر قلب مخاطب بنشیند و امیدواریم اثر ماندگاری شود.»

پاورقی

وی اظهار کرد: «بر اساس آمارهای دریافتى از امور مخاطبان 162، برنامه «پاورقی» از جمله برنامه هایی در سیماست که بیشترین آمار رضایت و تشکر مخاطبان را دارد و بر این اساس مى شود براى بازپخش آن از دیگر شبکه ها برنامه ریزى کرد.»