«گوهرشاد» برنامه‌ای برای زنان در شبکه افق

نقش زنان در بخش‌های مختلف جامعه امروز ما و همچنین تاریخ کشور ما قابل چشم پوشی نیست و امروز نیازمند آن هستیم تا با شناساندن بانوان شاخص به الگوسازی در این حوزه مبادرت کنیم.

با توجه به اهمیت این الگوسازی شبکه افق سیما برنامه تلویزیونی «گوهرشاد» را تولید کرده است تا در آن ضمن معرفی زنان تاثیرگذار در تاریخ معاصر و همچنین تاریخ نقش خود را در الگوسازی صحیح این حوزه ایفا کند.

برنامه « گوهرشاد » به صورت ترکیبی تولید شده و به حضور و نقش موثر زنان در جامعه و حوزه بین‌الملل می‌پردازد.

در هر قسمت این برنامه با میزبانی از زنان موفقی همچون: صدیقه قاسمی (پژوهشگر حوزه زن و خانواده)، مهدیه شادمانی (دکترای روابط بین‌الملل)، وجیهه سامانی (دبیر علمی جایزه ادبی جلال آل احمد) و... به موضوعات مرتبط در حوزه زنان از جمله حضور دینی زنان در تاریخ، اثرگذاری زنان در حوزه بین‌الملل، ادبیات و... پرداخته خواهد شد.

«گوهرشاد» برنامه‌ای برای زنان در شبکه افق

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را به مدت ۶ روز هر شب ساعت ۱۸ و تکرار آن را روز بعد ساعت ۱۰ صبح از شبکه افق سیما به تماشا بنشینند.