کنگره زنان تاثیرگذار گامی موثر در جهت غلبه بر هژمونی زن غربی

  محمدحسن جعفر زاده در خصوص برپایی کنگره زنان تأثیرگذار پیشنهاداتی را ارائه کرد که محور آنها به شرح زیر است:

کمیسیون مقام زن، نهاد قدیمی سازمان ملل محسوب می شود که یکی از اولین وظایف آن کمک به تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و بعدها هم با طراحی آموزش ها و دستورالعمل هایی مبتنی بر مفاهیم و ارزش های غربی حقوق زن، یکی از اصلی ترین نهادهای بین المللی در ایجاد و اشاعه فرهنگ فاجعه آمیز #زن_غربی به شمار می رود.

لغو عضویت ایران در این کمیسیون صرفا حق رای را از ما گرفت و هنوز نماینده ایران می تواند در این کمیسیون شرکت کرده و دیدگاه خود را بیان کند؛ ولی جریان غربی و جبهه ضدانقلاب با پروپاگاندای سنگین رسانه ای سعی کرد این اتفاق را یک پیروزی بزرگ برای خود معرفی کند.

در مقابل، برگزاری این کنگره بزرگ زنانه که در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه بوده است، گامی مهم در راستای ثبیت حرف نوی جمهوری اسلامی در حوزه زن، خارج از هژمونی جریان غربی به شمار می رود.

با توجه به دستاوردهای مهم این کنگره از جمله زمینه سازی برای «تشکیل اتحادیه بین المللی زنان تاثیرگذار»، «تاسیس صندوق بین المللی نوآوری و شکوفایی حمایت از فعالیت زنان تاثیرگذار»،«تشکیل سازمان بین‌المللی مردم‌نهاد دیده‌بان حقوق زنان»، «ایجاد سامانه رصد جهانی آموزش بانوان» و... این اجلاسیه به یک حرکت اجماعی درجهت ساخت الگوی جدید زن، مبتنی بر مولفه های اصیل انسانی و به دور از نگاه های لذت جویانه و انحرافی به سبک زندگی زنان تبدیل شده است.

کنگره زنان تاثیرگذار گامی موثر در جهت غلبه بر هژمونی زن غربی

آنچه باعث خشم و حمله رسانه های غربی و همفکران داخلی و خارجی آنان شد، پیشرانی بانوان موفق ایرانی در شکل گیری این حرکت تمدنی بوده است. جبهه انقلاب و جریان های رسانه ای همسو باید این نکته مهم را مورد توجه قرار دهند که این کنگره، اولین رویداد بزرگ و جهانی «گفتمان زن انقلاب اسلامی» و تلاشی موفق در راستای نهادسازی بین المللی علیه گفتمان #زن_غربی محسوب می شود.

 لذا پیشنهاد می شود نخبگان و جبهه رسانه ای انقلاب همه تلاش خود را برای معرفی این کنگره و دستاوردهای ویژه آن انجام دهند.