به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، فناوري جديد موسوم به FiRST (نخستين ابزار پشتيباني پاسخگو) مجهز به برنامههايي همچون Google Maps، Google Search، ايميل، تلفن و دادههاي آب و هوايي و جادهيي است. اين امكانات مانع از مجبور بودن كاربران براي يادگيري سيستمهاي جديد در زماني كه تحت فشارند، ميشود. كاربران كار خود را با ورود به آن چه در رابطه با بمب ميدانند مانند مكان جغرافيايي آن آغاز ميكنند. اين سيستم سپس آنها را در خصوص مولفههايي چون فاصله درست احاطه كردن بمب، بهترين مكانها براي قرار دادن موانع جادهيي، چه ساختمانهايي بايد تخليه شده و يا به عنوان پناهگاه به كار برده شوند، و همچنين چه مكانهاي عمومي مانند مدارس پرجمعيت در معرض خطراند، مطلع ميكند. اين فناوري در خصوص ميزان آسيبهاي ساختاري و مصدومان در صورت انفجار بمب نيز به پاسخگو آگاهي ميدهد.

به این دلیل که سناریوهای بمب‌گذاری‌ یکسان نیست، فرصت‌های فراوانی برای کاربر در خصوص ارائه اطلاعات در رابطه با موقعیت منحصر به فردشان وجود دارد. نقشه‌های ناحیه مورد نظر می‌تواند توسط وی علامت‌گذاری شده و از طریق ایمیل با پرسنل دیگر به اشتراک گذاشته شود.

به گفته محققان در وزارت امنیت داخلی آمریکا، این فناوری می‌تواند در مواقع نشت مواد سمی به کار رفته و اطلاعاتی را در خصوص برخورد با بیش از سه هزار ماده خطرناک در اختیار بگذارد. به دلیل مجهز بودن به ویژگی‌ آب و هوایی، کاربران می‌توانند مسیر احتمالی را که مواد هوابرد توسط بادها انتقال داده می‌شوند، تعیین کرده و سپس به مردم در خصوص ترک منطقه هشدار دهند.

برنامه FiRST بر روی سیستم‌های Android، iOS و رایانه‌های شخصی قابل کاربرد بوده و بهای آن ۱۲ دلار برای نسخه موبایل و ۱۰۰ دلار برای دسک‌تاپ عنوان شده است.