به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، محققان دانشگاه کیس وسترن ریزرو در کلولند رد باکتری را در دهان دنبال کرده اند که در مایع اطراف کاسه زانو (مایع سینوویال) دنبال کرده اند.

محققان با برری DNA این باکتری توانستند به این تشخیص برسند که منشأ اصلی این باکتری در لثه بوده که وارد جریان خون شده و در مایع سینوویال که در نتیجه ورم مفاصل تضعیف شده مستقر شده است.

نبیل بیسادا رئیس گروه امراض لثه و بافت هاى محافظ اطراف دندان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه کیس وستنرن اظهار داشت: در افراد سالم مایع سینوویال کم یا بیش بی تأثیر است. باکتری می تواند وضعیت آن را وخیم و وخیم تر کند.

اگرچه این گروه تحقیقاتی که گزارش خود را در مجله روماتولوژی بالینی منتشر کرده، نتیجه گیری نکرده است که باکتری لثه باعثورم مفاصل شده است یا ورم مفاصل را تشدید کرده است، اما این نتایج می تواند شاهد دیگری در نظریه مناقشه برانگیز نقش بیماریهای لثه در سایر دردهای مزمن باشد.

بیماری لثه پیشرفته یا پیوره تا مدت ها است به بیماری های قلبی نسبت داده می شد. یک نمونه از این ارتباط تجمع پلاک در سرخرگها است که تصلب شرایین نامیده می شود که ممکن است توسط همان باکتری که موجب ایجاد پلاک بر روی دندان می شود وخیم تر شود. مثال دیگر، التهاب دریچه قلب است که توسط باکتری های لثه تحریک می شود. اما تمام این موارد تاکنون در حد نظریه باقی مانده است.

در آوریل امسال، انجمن قلب آمریکا طی بیانیه ای منتشر شده در مجله Circulation نقش بیماری لثه را در سلامت قلب نادیده گرفت.

این انجمن اظهار داشت که بیمارهای پیشرفته لثه یا پیوره و بیماری قلبی عروقی از عوامل خطر مشترک چون استعمال دخانیات، دیابت و سن بالا برخوردار هستند اما هیچ نشانه متقاعد کننده ای وجود ندارد که یکی عامل دیگری باشد. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که درمان یکی بر بهبود دیگری تأثیرگذار است.

این درحالی است که گروه تحقیقاتی دانشگاه کیس وسترن اعلام می دارند که این ارتباط فراتر از این است که بتوان آن را نادیده گرفت، افراد دارای بیماریهای لثه پیشرفته(پیوره) دو برابر دیگران از احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی برخوردار هستند. این گروه اعلام کرده که اطلاعات منتشر نشده ای دارد که نشان می دهد چگونه بیماریهای لثه پیشرفته عامل خطر بیشتری نسبت به سطح کلسترول بد هستند.

پیوره یا پیراندان آماس یا بیماری بافتهای اطراف دندان، این بیماری عفونتی در ناحیه لثهها و سایر نسوج نگهدارنده دندان است. شیوع پیوره که نوع جدیتری از بیماری لثهاست با افزایش سن بیشتر میشود.