به گزارش ایسنا:
تعدادی از این مجموعه‌ها از سال آینده در نوبت پخش قرار می‌گیرند. مجموعه‌های «کلاه پهلوی»، «سرزمین کهن»، «وضعیت سفید»، «اوسنه پادشاهی» و «تبریز مه‌آلود» پنج مجموعه در حال تولید شبکه‌های سیما هستند.

سریال تاریخی «کلاه پهلوی» پس از پایان مجموعه «مختارنامه» روی آنتن خواهد رفت.


ساخت دو سریال «حضرت موسی(ع)» و «صاعقه خاموش» نیز در معاونت سیما به تصویب رسیده است.

مجموعههای نمایشی آخرین دربار (شاه)، فصل بیپروایی، سلمان فارسی، خیانت و جنایت پهلوی، حضرت ابوطالب(ع) و حماسهمیشیان نیز از جمله سریالهای فاخر هستند که با تایید اولویت ساخت آنها در معاونت سیما، مراحل برآورد، نگارش فیلمنامه و ... را طی خواهند کرد.