مهسا طهماسبی مارد شد؛ یک دختر کوچولو!

مهسا طهماسبی با اعلام خبر مادر شدنش گفت ارزو داشته دختر دار شود.

مهسا طهماسبی مارد شد؛ یک دختر کوچولو!

طهماسبی نوشت: از وقتی یادمه دوست داشتم مادر شم. دوست داشتم بچه اولم دختر باشه.
 

دوست داشتم اختلاف سنیم با بچم کم باشه. درست یک سال شد که من به هر سه تا آرزوم رسیدم.

دختر من حالا یک سالش شد. و من خوشحال ترین و خوش شانس ترین و خوشبخت ترین مادرم
تولدت مبارک یکی یک دونه مادر.