عکس مدلینگی نیکی نصیریان بازیگر کوچولوی بزنگاه

عکس هایی از نیکی نصیریان بازیگر سریال بزنگاه منتشر شده است. نیکی نصیریان بازیگر کودکی که او را از سریال بزنگاه به یاد می آوریم. او بازیگری را از کودکی آغاز کرده است و حالا عطر برند خود را نیز به بازار ارائه میدهد.

 عکس مدلینگی نیکی نصیریان بازیگر کوچولوی بزنگاه

 عکس مدلینگی نیکی نصیریان بازیگر کوچولوی بزنگاه