همسر سابق امیرحسین صدیق ازدواج کرد

همسر سابق امیرحسین صدیق ، مجدد ازدواج کرد.

باران خوش اندام همسر سابق امیرحسین صدیق که روز گذشته خبر جدایی خود رو اعلام کرد

امروز با انتشار عکسهایی خبر از ازدواج مجدد خود رو داد و نوشت:

 همسر سابق امیرحسین صدیق ازدواج کرد

  "شروعی دوباره.. 

برای شما که از جدایی بنده و اقای صدیق عزیز آگاه نبودید، ودر سکوت خبری زندگی و جدایی رو گذروندیم،  شاید کار بنده شبیه عجله کردن باشد،  اما بنده هم سهم خودم طولانی در غار تنهایی و سکوت بودم. و دفن شدم.  اکنون دومرتبه سر از خاک بیرون نهادم و شدم آنی که هستم.. با شروعی دوباره"