کشف معادل تاریخی حسام محمودی در سریال «رحیل»

حسام محمودی در نقش محمدحسن میرزا بازی کرده که در سال ۱۲۷۸ شمسی در تبریز به دنیا آمد. از آنجایی که برادر تاجدارش هنوز فرزندی نداشت، محمد حسن به مقام ولایت‌عهدی منصوب شد. او تا زمان خلع احمد شاه از سلطنت در سال ۱۳۰۴ به مدت شانزده سال ولیعهد ایران بود.

بعد از عزل احمدشاه، محمدحسن میرزا به دستور رضاشاه از کاخ گلستان اخراج شد و پس از آن به اروپا مهاجرت کرد. بعد از فوت احمدشاه در سال ۱۳۰۸ محمدحسن میرزا در حالی که در خارج از ایران زندگی می‌کرد، اعلامیه‌ای صادر کرد و خود را شاه قانونی ایران نامید. متعاقب همین ادعا، تمام اموال او در ایران که شامل املاکی در شمال تهران نیز می‌شد مصادره شدند. محمدحسن میرزا نهایتا در سال ۱۳۲۱ شمسی در پاریس در وضع تنگدستی و فقر از دنیا رفت...

کشف معادل تاریخی حسام محمودی در سریال «رحیل»

محمدحسن میرزا شش همسر رسمی داشت که یکی از آن‌ها «مهین‌بانو ملک‌منصور» نوۀ مظفرالدین‌شاه قاجار بود.

در سریال رحیل به غیر از حسام محمودی در نقش محمدحسن میرزا، بخشی از سکانس ها نیز بعد از فوت حسام و با پیدا کردن بازیگری شبیه او از طریق هوش مصنوعی، ضبط گردید.

سریال رحیل شنبه تا چهارشنبه حوالی هشت و نیم شب از شبکه سه پخش می‌شود. تمام قسمتهای سریال در سامانه تلوبیون نیز در دسترس مخاطبان است.