به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا ،پژوهش محققان دانشگاهي به رهبري دانشگاه آمریکایی کارنگی ملون، حاکی از آن است که احتمال سرماخوردگي افراد بچه دار به هنگام مواجهه با ویروس سرماخوردگی در مقایسه با افراد بدون فرزند، ۵۲ درصد کمتر است.

برای انجام این پژوهش، محققان مرکز سلامت دانشگاه ویرجینیا و دانشگاه پزشکی پتسبورگ آمریکا، ۷۹۵ نفر از افراد ۱۸ تا ۵۵ ساله را در معرض ویروس سرماخوردگی قرار دادند.

طی این تحقیق، پژوهشگران متوجه شدند، والدینی که یک یا دو کودک داشتند، ۴۸ درصد احتمال کمتری برای سرماخوردن آن‌ها وجود داشت. این درصد برای والدینی که سه کودک یا بیشتر داشتند، به عدد۶۱ افزایش می‌یافت.

محققان این پژوهش اظهار کردند: پدر یا مادر بودن افراد برای پژوهش ما بسیار جالب بود، چرا که این موضوع هر دو جنبه مثبت و منفی را بر روی سلامتی افراد ایفا می‌کند. برای مثال پدر یا مادر بودن از یک سو پرتنش است و از سوی دیگر در توسعه روابط اجتماعی نقش تکمیلی را ایفا می‌کند و هدف مشخصی را در زندگی فرد به وجود می آورد.

بر اساس یافته‌های این پژوهش اگرچه بچه دار بودن یک ویژگی محافظتی محسوب می‌شود، اما محققان هنوز قادر به تشخیص و توضیح رابطه بین سرماخوردگی و خاصیت محافظتی بچه دار بودن نشده‌اند.

این پژوهش در مجله Psychosomatic Medicine منتشر شده است.