به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، دكتر يوشيتاكا فوجي، متخصص بيهوشي دانشگاه توهو از انتشارات گستردهاي در حوزه بيهوشي برخوردار است كه پس از بررسيهاي يك سايت نظارتي مشخص شد وي تلاش تحقيقاتي چنداني براي تهيه اين مقالات از خود به عمل نياورده است.

دانشگاه توهو اکنون به انتشار نتایج یک بررسی در آثار فوجی پرداخته و دریافته که بسیاری از اطلاعات زمینه‌یی این مقالات ساختگی است.

در این بررسی از ۲۱۲ مقاله منتسب به این محقق تنها در مورد سه مقاله نشانه‌های واضحی از داده‌های پشتیبان شناسایی شده و حداقل ۱۷۲ مورد از مقالات فوجی کاملا بر مبنای اطلاعات ساختگی بوده‌اند.

ظاهرا فوجی مدعی دو سو کور بودن پژوهش‌های خود و انجام آنها در چندین موسسه شده است که می‌تواند پیگیری اطلاعات زمینه‌ای را چالش‌برانگیزتر کند.

وی همچنین برای اطمینان از داشتن نشانه‌هایی از همکاری دیگر موسسات به سادگی امضای آنها را بر روی مقالات خود جعل کرده است.

نتایج جعلی فوجی در دهها مجله با نویسندگانی از موسسات مختلف و شاید منابع متعدد مالی گسترش پیدا کرده بود. این متخصص بیهوشی تنها زمانی مورد سوال قرار گرفت که دبیران مجله Anasesthesia به استخدام یک مشاور خارجی برای بررسی نمونه‌های کار فوجی که مشکلات آنها بسیار واضح بود، پرداختند.

برخی از نتایج منتشر شده وی تنها از شانس یک در ۱۰ به توان ۳۳ برای واقعی بودن برخوردار بودند.

در صورتيكه تمام مقالات جعلي فوجي بازگردانده شوند، وي ركورددار بيشترين تعداد مقاله مرجوع تاكنون را به خود اختصاص خواهد داد كه دو برابر موارد پيشين است.