به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاین، دیگر شاید فقط خواجه حافظ شیرازی باشد که نداند صحبت کردن با گوشی تلفن همراه در حین رانندگی علت بسیاری از تصادفات مرگبار جادهای است. همه ما بارها و بارها که پشت ماشین مینشینیم و در خیابان و جادهها در حرکت هستیم، با افرادی برخورد میکنیم که هم رانندگی میکنند و هم گوشی تلفن همراه را به گوش خود چسبانده و مشغول مکالمهاند.

برای جلوگیری از حوادثناشی از این اقدام خطرناک، پژوهشگران هندی راه را بر روی خطر بسته‌اند. آنها معتقدند زمانی که نمی‌توانید جلوی خود را بگیرید و با پشت فرمان با گوشی حرف نزنید، پس بهتر است جلوی امواج را بگیریم تا شما را وسوسه نکنند.

جالبتر از همه اینکه فناوری طراحی شده توسط پژوهشگران دانشگاه فناوری آنا در تامیلاندو فقط امواج گوشی راننده را قطع میکند و سایر مسافرین به راحتی میتوانند با تلفن حرف بزنند! به اعتقاد این پژوشگران ۲۰ درصد تصادفات جادهای در سراسر دنیا به دلیل مکالمه با تلفن همراه در حین رانندگی رخ میدهند.