به گزارش افکارنیوز به نقل از سیتنا، جواد محمدی درباره اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه پارازیت و امواج ماهوارهای بر روی بدن انسان تأثیر میگذارد و موجب بیماریها میشود، گفت: در منابع معتبر علمی مطلبی که ثابت کند پارازیت و امواج ماهوارهای تأثیری بر بدن انسان داشته باشد وجود ندارد.

فارس گزارش داد: وی با اشاره به اینکه امواج الکترومغناطیسی و موبایل یکسری بیماری‌ها ایجاد می‌کند بیان داشت: امواج ماهواره‌ای هیچ‌گونه تأثیری بر روی بدن انسان ندارد.

این متخصص با بیان اینکه اظهار نظر درباره اینگونه مباحث بدون منبع علمی معتبر موجب ایجاد نگرانی در بین مردم میشود بیان داشت: در ۵۰ سال اخیر هیچگونه موردی مبنی بر تأثیر امواج ماهوارهای و پارازیت بر بدن انسان نداشتهایم.