به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، پژوهشهاي جديد دانشمندان در دانشگاه كيس وسترن رزرو امريكا نشان ميدهد افرادي كه نتايج تعجبآور (خوشايند يا ناخوشايند) در موقعيتهاي متعدد را تجربه كردهاند، كمتر امكان دارد كه در آينده رفتارهاي ريسكپذير از خود بروز دهند.

به نظر می‌رسد افراد سطوح ریسک‌پذیری‌شان را پس از تجربه هر نوع نتیجه تعجب‌آوری پایین می‌آورند؛ حتی در صورتی که این نتایج مثبت باشند.

به گفته هیت دماره، محقق و نویسنده این پژوهش، پیشامدهای تعجب‌آور موجب می‌شوند که حیوانات در مقابل محرک توقف کنند یا خشکشان بزند.

پژوهش جدید نشان می‌دهد مناسبت‌های حیرت‌آور افراد را نیز به کاهش موقت ریسک‌پذیری وادار می‌کنند.

تحقیقات گذشته حاکی از آن بود که حالت‌های عاطفی مثبت و منفی به طور کلی ریسک‌پذیری را به ترتیب کاهش و افزایش می‌دهند.

یافته این پژوهش حاکیست تجربه کردن یک مناسبت تعجب‌آور مانند برد یا باخت غیرمنتظره به طور موقت نفرت از ریسک را به دنبال خواهد داشت.

جزئيات اين پژوهش در مجله American Psychological Association journal Emotion انتشار يافت.