به گزارش افکار نیوز،اسماعيل رادكاني در گفتوگو با ايسنا ، درباره وجود بيش از ۴ هزار ويروس در فضاي رايانهيي كشور اظهار كرد: آمار دقيقي از تعداد ويروسهاي موجود در دست نيست، اما گاه سايتهايي كه خود اقدام به ساخت آنتيويروسها ميكنند، به اين نكته اشاره دارند كه هر آنتيويروس تاكنون چندين نوع ويروس را شناخته است و شايد با توجه به اين آمارها بتوان به آماري نسبي در زمينهي ويروسهاي فعال در فضاي مجازي دست يافت. البته نبايد نگراني بابت اين موضوع وجود داشته باشد، بلكه براي مواجه با اين مشكلات لازم است آگاهيهاي خود را بالاتر ببريم.

رادکانی در ادامه یاد‌آور شد: تمام این ویروس‌ها با نیت سازمان‌یافته طراحی نشده‌اند و در میان آن‌ها ممکن است تنها برخی ویروس‌ها به نیت اقدامات خاص طراحی شده باشند، به هر صورت توصیه ما به کاربران فضای مجازی آن است که برای مقابله با انواع ویروس‌ها از آنتی‌ویروس‌هایی استفاده کنند که قابلیت بروزرسانی داشته باشند.