کلید تمام پلیدی‌ها

امام عسکری علیه السلام در روایتی به کلید تمام پلیدی‌ها اشاره کردند.

 روایت زیر را از کتاب «جامع الاخبار» منتشر می‌کنیم.

 کلید تمام پلیدی‌ها

امام عسکری علیه السلام:

جُعِلَتِ الْخَبائِثُ کُلُّها فی بَیْتٍ، وَ جُعِلَ مِفْتاحُها الْکِذْبُ

تـمام پلیدیها در خـانه ای گرد آمـده و کلید آنها دروغگویی قرار داده شده است.

جامع الاخبار، ص ۴۱۸، ح ۱۱۶۲