ماجرای رنگ عجیب جنازه یک استاد اخلاق

بخش هایی از مستند « حدیث سرو » در مورد زندگانی پر برکت شیخ محمدجواد انصاری همدانی را خواهید دید.