نکته عجیب در عکس‌های جدید تتلو در دادگاه

یک نکته در تصاویر دادگاه تتلو ، توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد.

کاربری به نام سهیل در توییتر نوشت: برای جلوگیری از خودکشی یا حمله به دیگران در بازداشت یا زندان (برای انتقال به دادگاه یا بهداری) اجازه نداری حتی یه بند کفش داشته باشی، جریان پیرسینگ‌های تتلو چیه؟

یک نکته عجیب در عکس‌های جدید تتلو در دادگاه