توصیه بهرام بیضایی به بهاره رهنما!

فیلمی از مصاحبه بهاره رهنما با فریدون جیرانی در فضای مجازی بازنشر پیدا کرده است. در قسمتی از این مصاحبه بهاره رهنما از توصیه بهرام بیضایی روایت می‌کند، بنابر گفته بهاره رهنما، بهرام بیضایی به او گفته می‌توانید بچه‌های خوشگل به دنیا بیاورید، ولی کار بازیگری نکنید.