نعیمه نظام دوست: دوست دارم با مهران مدیری ازدواج کنم

نعیمه نظام‌دوست بازیگر در پاسخ به سوال مجری که پرسید دوست داری با کدام بازیگر ازدواج کنی گفت با مهران مدیری.