اتفاقی که برای مجری زن صدا و سیما روی آنتن زنده افتاد

میکروفون مجری شبکه سلامت صداوسیما حین اجرا افتاد در حالی که خودش متوجه این موضوع نبود و به ادامه اجرا پرداخت.