مهران غفوریان بر سر مزار پدرش خسرو غفوریان+عکس

چند روز گذشته ویدئویی از اعترافات مقامات و بازجوهای ساواک در فضای مجازی بازنشر شده که در آن یکی از ساواکی‌ها به نام خسرو غفوریان با عنوان مدیر پشتیبانی بخش آموزش ساواک در حال تعریف و صحبت درباره امام خمینی است. 

مهران غفوریان بر سر مزار پدرش خسرو غفوریان+عکس