«مازیار لرستانی» این روزها چه می کند؟

مازیار لرستانی ، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون دل‌مشغولی‌های این‌روزهایش را مخاطبان به اشتراک گذاشت.
او با انتشار این تصویر نوشت: این روزها بیشتر مشغول نوشتنم. نمایشنامه می‌نویسم. (مکاشفه یونس)
"هریک از ما، یونس زمان خویشیم و در دل نهنگ. مصائب زمانه، شناوریم"

«مازیار لرستانی» این روزها چه می کند؟