به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، بنياد بيل و مليندا گيتس يك بودجه ۱.۱ ميليون دلاري را براي آزمايش دستبند واکنش گالوانیکی پوستی تخصيص داده تا ميزان درگير بودن معلمان در كلاس و علاقهمندي دانشآموزان به دروس و مباحث معلم، مورد سنجش قرار گيرد.

این حرکت بخشی از ماموریت این میلیاردر برای ارزیابی و ارتقای کیفیت معلمان بوده و تا کنون شامل ابتکارات جنجالی مانند تجهیز کلاسهای درس با دوربین ویدیویی بوده است.

این دستبند به اندازه‌گیری میزان رسانایی الکتریسیته پوست پرداخته که با سطوح رطوبت آن متغیر است.

غدد عرق با سیستم عصبی کنترل می‌شود؛ از این رو می‌توان از رسانایی پوست به عنوان یک نشانگر برای واکنش احساسی استفاده کرد.

البته برخی از معلمان و مفسران آمریکایی از این طرح زیاد استقبال نکرده‌اند و برخی از آنها پرداخت این میزان بودجه را در حالیکه مدارس توان پرداخت قبض برق خود را ندارند، بی فایده خوانده‌اند.

آنتونی کودی، یکی از معملمان آمریکایی اظهار کرده است: جذابیت وجود معلم انسانی در کلاس این است که بشر بطور طبیعی قابلیت خواندن فکر و رفتار دیگران را دارد. ما به حسگرهای گالوانیکی پوستی برای شناسایی کسلی یا عدم علاقه‌مندی نیاز نداشته و تنها با نگاه به اطراف می‌توانیم در یک لحظه این موضوع را بفهمیم!

سایرین نیز به محدودیتهای این دست‌بندها اشاره کرده‌اند: این دست‌بندتا کنون قادر به تمایز میان یک واکنش افزایشی مربوط به هیجان یا اضطراب یا کاهش واکنش مرتبط با آرامش یا خستگی نبوده‌است.

دانشگاه کلسمون تا کنون حدود ۵۰۰ هزار دلار به اجرای یک مطالعه مقدماتی برای تعیین امکان‌پذیری و استفاده مکرر از چنین دستگاههایی در مدارس با دانش‌آموزان و معلمان دریافت کرده است.

همچنین مرکز ملی آموزش در امریکا نیز از بیش از ۶۲۰ هزار دلار بودجه برای ارزیابی تاثیر این دست‌بندها و مقایسه آنها با اسکن ام‌آرآی و کار بر روی مقیاسی که به نمایش میزان درگیری دانش‌آموزان در کلاس پرداخته، برخوردار شده است.بودجه ۱.۱ میلیون دلاری بیل‌گیتس برای تعیین میزان دلزدگی دانش‌آموزان از معلمان