افکار نیوز/رعد نیوزنوشت: تاخیر دو هفته ای اکران این فیلم در شهر مشهد که زادگاه شهید کاوه است بیانگر نابسامانی در دستگاه سینمایی کشور در حمایت از سینمای دفاع مقدس است.

اخبار واصله به خبرنگار ما حاکی از اشتیاق جوانان مشهدی برای دیدن حماسه آفرینی همشهری خودشان است و نمایش این فیلم به یکی از جذابترین برنامه های اوقات فراغت جوانان مشهدی تبدیل شده است.

شور شیرین " پنجمین فیلم بلند جواد اردکانی و دومین اثر سینمایی در کارنامه فیلمسازی وی بعد از " به کبودی یاس " می باشد که در مورد زندگی فرماندهان دفاع مقدس ساخته شده است.