ذوق‌زدگی جالب المیرا شریفی‌مقدم از ملاقات با عمو قناد! + عکس

المیرا شریفی‌مقدم نوشـت: آرزوی سلامتی برای عموقناد عزیزمان که در کودکی هم در برنامه ایشان حضور داشتم و قلقلی رو هم دیدم.

 

ذوق‌زدگی جالب المیرا شریفی‌مقدم از ملاقات با عمو قناد!