عاشورا از نگاه شهاب حسینی؛ خاطره‌ای تلخ و آموزنده

شهاب حسینی در یک گفتگوی قدیمی از حادثه عاشورا ، امام حسین و ارتباط آن با ماجرای هولناکی که در بیماری فرزندش تجربه کرده بود توضیح داد: «پسر من در کودکی با پیشانی به لب شومینه خورد وقتی خون را دیدم نفهمیدم چطور خودم را به اورژانس بیمارستان رساندم...»