شوخی جالب یوسف تیموری و دمپایی پرتاب کردن یوسف صیادی!

یوسف تیموری که این روز‌ها با یوسف صیادی بر سر یک پروژه کار می‌کند، برای شوخی با این بازیگر یوسف صیادی را ساعت ۵ صبح از خواب بیدار می‌کند که با واکنش عصبانی او روبرو می‌شود.