به گزارش افکار نیوز،محمد حسین حسین زاده از مبتكران طرح در گفتوگو با ایسنا، منطقه خلیج فارس گفت: در بیمارستانها اغلب مشاهده می شود که بیماران جهت خبر کردن پرستاران از یک تلفن یا زنگ که مربوط به اتاق پرستاران است استفاده می کنند که در زمان استراحت آنها براي تمام پرستاران ایجاد مزاحمت می کند. با بهره گيري از سيستم کنترل خواب پرستاران، امكان مطلع کردن پرستار مورد نظر بدون ايجاد مزاحمت برای سایر پرستاران با فعال كردن صورت ویبره قوی در داخل بالشتکهای مخصوص هر پرستار فراهم مي شود.عضو مرکز رشد واحد های فناوری جهاد دانشگاهی هرمزگان اظهار کرد: سیستم با تن تلفن‌های داخلی کنترل شده و برای هر بالشت یک شماره خاص در داخل بیمارستان استفاده می شود. با تقاضا از سوی هر بیمار، مشخصات آن بیمار بر روی ال سی دی کنار بالشت نمایش داده می دهد.وی خاطرنشان کرد: سیستم هوشمند حساس به صدای خرخر و کنترل خواب پرستاران جهت حمایت از بیماران در همان لحظه اول خواب که فرد می خواهد شروع به خرخر کند ویبره مختصری به سر وارد می کند تا فرد به حالت نیم خواب در آید و صدای خرخر فرد قطع شود، این سیستم باید دارای خط مستقل از سایر خطوط تلفن باشد که به جای خطوط تلفن می توان از ماژول‌های ASK استفاده کرد، ولی این ماژول‌ها دارای نویز خواهند بود. در هر صورت هدف بیدار کردن پرستار بدون مزاحمت برای پرستاران دیگر و همچنین برای به حداقل رساندن صدای خرخر در یک محیط جهت جلوگیری از مزاحمت برای خواب دیگران است.حسین زاده در خصوص شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد، تصریح کرد: سامانه کنترل ورود و خروج افراد در کل مراکز سازمانی وجود دارد، ولی این سیستم که مربوط به کنترل خواب پرستاران است نمونه داخلی و خارجی ندارد. ایده اصلی آن برگرفته از مشکلاتی است که در بیمارستان‌ها مخصوصا در اتاق پرستاران رخ می دهد.عضو مرکز رشد واحد های فناوری جهاد دانشگاهی هرمزگان اظهار کرد: سیستم هوشمند حساس به صدای خرخر و کنترل خواب پرستاران جهت حمایت از بیماران، صرفا برای بخش‌های بیمارستانی طراحی شده و البته در منازل، ادارات و … هم صرفا برای بیدار کردن فرد از خواب قابل استفاده است.وی گفت: سیستم هوشمند کنترل خواب پرستاران دیتا های فرستاده شده از سوی فرستنده ها(تلفن یا ماژولهایی که نزد بیمار است تا پرستار مورد نظر را صدا کند) توسط گیرنده ها دریافت و به میکروکنترلر دستور می دهند تا ویبراتور را به لرزش درآورد.حسین زاده در پایان خاطر نشان کرد: مدار حساس به خرخر نیز که متصل به همان میکرو کنترلر می باشد با صدای خرخر فرد، ویبره را از طریق میکروکنترلر به لرزش در می آورد، از این رو علاوه بر اینکه پرستار نام بیمار خود را بر روی ال سی دی نصب شده بر کناره بالشتک مشاهده می کند، بدون اینکه پرستار دیگری که در همان مکان در حال خواب یا استراحت است بیدار شود، بیدار شده و به بیمار خود رسیدگی می کند.به گزارش ایسنا، سیستم هوشمند کنترل خواب پرستاران جهت حمایت از بیماران و حساس به صدای خرخر با همکاری مریم دهقان خلیلی، محمد حسین حسین زاده ، حمید دلفی و فریبرز غفار پسند اختراع شده كه پيش از اين نيز موفق به ابداع لیوان تشخیص دهنده میزان قند مایعات و پله سخنگو برای نابینایان شده بودند.