به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، ميليونها بيمار قلبي و عروقي نيازمند پيوند رگهاي نازك براي فرآيندهاي نيازمند بازگشت خون به رگهاي مسدود هستند. رگهاي به دست آمده از ليپوساكشن كه در آزمايشگاه پرورش يافتهاند، ميتوانند در حل مشكلات اصلي مرتبط با پيوند رگهاي خوني از بخشهاي ديگر بدن يا رگهاي خون مصنوعي كه بافت زنده نيستند، كمك كند.

این محققان سلول‌های بنیادی به دست آمده از چربی را در آزمایشگاه به سلول‌های عضله نرم تبدیل کرده و سپس آنها را بر روی یک غشای نازک کالوژن پرورش دادند که درون یک لوله به اندازه یک رگ کوچک خون قرار گرفته بود.

محققان امیدوارند بتوانند تا شش ماه آینده نمونه‌های پیش‌ساخت این فناوری را بر روی حیوانات آزمایش کنند.

اين پژوهش در نشستهای علمی ۲۰۱۲ علوم پایه قلب و عروق انجمن قلب آمريكا ارائه شده است.