افکارنیوز: به تازگی یک کمپانی محصولات الکترونیکی طرحی بسیار جلب ارائه کرده است. این لباس دارای یک اینترنت بی سیم مجزا برای خودش است و همچنین به راحتی با فرم بدن شما متتناسب می شود. این طرح به نام "eSSAGE" شناخته می شود.



منبع: مشرق