افکارنیوز: شبیه سازهای بسیار زیادی در دنیا وجود دارد. از شبیه ساز پرواز تا آموزش رانندگی. این بار شرکت سوئدی "نورمن" شبیه ساز مسابقات فرمول یک را ایجاد کرده است. این شرکت برای ایجاد این شبیه ساز از یک صفحه ۱۶۰ اینچی که انحنای خاصی نیز دارد استفاده کرده است.منبع: مشرق