افکارنیوز: در بیشتر موارد وقتی شخصی به زندان محکوم می شود، هدف جدا کردن شخص از زندگی روزانه و آموزش مهارت های اجتماعی برای موثر واقع بودن در جهت حرکت مثبت جامعه می باشد. در همین راستا طبق توافقنامه جدیدی که بین سازمان فضایی آمریکا ناسا و زندان ایالتی سن کونتین بسته شده، زندانیان برای تنبیه شدن به خاطر جرم هایشان برای ساخت تجهیزات کوچک ماهواره مورد استفاده قرار خواهند گرفت.این طرح که توسط پروفسور پیت ووردن ارائه شده بود، می گوید که می توان از زندانیانی که بدون استفاده هستند کمک گرفت تا قطعات مورد نیاز ناسا را ساخت. با این کار ناسا پول کمتری برای کارگران سازنده این قطعات خواهد پرداخت، همچنین زندانیانی که برای این کار در نظر گرفته می شوند، در موقع آزادی از زندان، افراد سودمندی خواهند بود که ناسا می تواند از آنها برای حرفه های مورد نیازش استخدام کند.

بد نیست بدانید از زندانیان سن کوینتین برای ساخت وسایلی با نام PPOD استفاده می شود. این وسایل اصطلاحاً های – تک(تکنولوژی پیشرفته) نیستند و به راحتی می توان زندانیان را برای ساخت این وسایل تعلیم داد.

به نظر که طرح جالبی است، چرا که در دوره زندان، افراد می توانند چیزهایی یاد بگیرند که ممکن است خیلی ها ندانند. تازه! اگر هم کارشان را خوب یاد بگیرند، به طوری که مورد تایید آموزش دهندگانشان باشند، در موقع آزادی می توانند به استخدام یک شرکت دولتی با درآمد سالانه ۵۰,۰۰۰ دلار در بیایند.