افکارنیوز: در سال های اخیر روش های متعددی برای درمان و بهبودی نابینایی افراد امتحان و یافته شده است، اما این آخری که من می خواهم معرفی کنم جالب و دیدنی است. محققان دانشگاه UC Berkley دریافتند که از طریق تزریق مستقیم یک ماده شیمیایی مخصوص به داخل چشم می توان بینایی را به موش های نابینا باز گرداند.

این ماده شیمیایی که AAQ نام دارد، مخفف عبارت Acrylamide Azobenzene Quaternary است. این ماده همچون فوتوسویچ Photoswich عمل می کند. فوتوسویچ ها سنسورهایی هستند که می توانند نور را در یک طول موج مشخص تشخیص دهند. ماده AAQ از طریق اتصال کانال های یونی پروتئینی به سطح سلولهای شبکیه کار می کند و زمانی که در معرض نور قرار می گیرد، فعل و انفعالات شیمیایی باعثجریان پیدا کردن یون ها در چشم می شود. این حرکت باعثفعالسازی نورون ها شده و در نهایت منجر به بینا شدن موش ها می شود.

به زبان ساده تر می توان گفت که موش ها با استفاده از AAQ توانستند به صورت موقت بینا شوند. مدت زمان بینایی برای موش ها فقط چند ساعت بود که دانشمندان در حال کار بر روی آن هستند تا بتوانند این زمان را به چند روز افزایش دهند. مزیت این روش نسبت به روش های دیگر این است که در این روش شبکیه دست نخورده می ماند.

هنوز این روش بر روی انسان ها امتحان نشده است.

منبع: علمولوژی