به گزارش افکار نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،این شفق صورتی برفراز دریاچه Crater در اورگان آمریکا مشاهده شده است. با وجود اینکه مکانیزم فیزیکی تشکیل رنگها در شفقهای قطبی تقریبا شناخته شده است، با اینهمه پیشبینی دقیق زمان وقوع شفقها و رنگهای ایجاد شده در آنها همچنان موضوع تحقیقات بسیاری از دانشمندان به شمار میرود.

معمولا شفق‌های قطبی که با رنگ سبز یا سبز - آبی شناخته می‌شوند، در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از زمین به واسطه تحریک اتم‌های اکسیژن توسط ذرات خورشیدی به وجود می‌آیند.

شفق‌هایی که در ارتفاع ۲۰۰ کیلومتری رخ می‌دهند معمولا سرخ رنگ بوده و به واسطه تحریک اتم‌های اکسیژن در اتمسفر ایجاد می‌شوند. تعدادی از مرتفع‌ترین شفق‌های قطبی که در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری شکل می‌گیرند، ‌آبی رنگ هستند و به واسطه پراکنده شدن یون‌های نیتروژن توسط نور خورشید ایجاد می‌شوند.

زمانی که از روی زمین به تمامی این لایه‌ها نگاه کنید، ‌ممکن است ترکیبی از رنگ‌ها به چشم شما بیایند و به این شکل طیف‌های رنگی بی‌نظیر و متفاوتی در دل شفق قطبی دیده شوند. در وقوع این رویداد ویژه، ‌شفق قطبی صورتی، ‌نیز چنین عواملی دست داشته‌اند و رنگ صورتی در اثر ترکیب رنگ لایه‌های مختلف شفق‌های قطبی ایجاد شده‌است.

افزایش میزان فعالیت‌های خورشیدی طی دو سال آینده به این معنی است که شکل گیری چنین مناظری در ماه‌های آینده افزایش یافته و ممکن است رنگ‌های متفاوت‌تری از صورتی نیز در شفق‌های قطبی، ساکنان زمین را شگفت‌زده سازند.