به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، هلموت موهوالد و همکارانش از موسسه کلوئيدها و سطوح تماس ماکس پلانک در Golm آلمان روشي ساده براي توليد بستههاي دارويي ابداع کردهاند که ميتوانند به اهداف انتخاب شده درون بدن هدايت شوند.

این محققان از میکروکره‌های حفره‌یی کربنات کلسیم به عنوان بستری برای تولید توپ‌های سه‌ بعدی توخالی استفاده کرده‌اند. این کره‌ها می‌توانند مولکول‌های دارویی را بدرون خود جذب کرده و مولکول‌های سیگنال‌دهنده را روی سطح خود حمل کنند؛ این مولکول‌های سیگنال‌دهنده به میکروکره‌های حاوی دارو کمک می‌کنند تا بافت بیمار را درون بدن پیدا کنند.میکروکره‌ها و نانوکره‌هایی که می‌توانند دارو را به نقطه هدف درون بدن رسانده و در آنجا رها کنند، ابزار مناسبی برای کاهش اثرات جانبی شیمی‌درمانی محسوب می‌شوند. روشی که توسط محققان موسسه ماکس پلانک ابداع شده است، امکان تولید کره‌هایی با اندازه‌های مختلف را که می‌توانند با مولکول‌های مختلفی عامل‌دار شوند، فراهم می‌آورد.این محققان کار خود را با انتخاب اندازه مناسب ذرات کربنات کلسیم آغاز کردند. سپس حفرات این کره‌های کربنات کلسیمی را با نانوذرات و در صورت نیاز با عوامل دارویی پر کردند. این نانوذرات می‌توانند ویژگی‌های مختلفی از خود بروز دهند. به عنوان مثال آنها می‌توانند از موادی ساخته شوند که در اثر تابش نور یا قرار گرفتن در معرض مواد خاص تجزیه شده و در نتیجه به عنوان بازکننده‌های بسته‌های دارویی عمل کنند.این پژوهشگران سپس کره‌های کربنات کلسیمی پرشده را در شبکه‌ای از زنجیره‌های پروتئینی طولانی پیچاندند؛ بجای این پروتئین‌ها می‌توان از زنجیره‌های پلیمری نیز استفاده کرد. مرحله بعدی حل کردن بستر کربنات کلسیمی با استفاده از یک اسید بود. در این حالت نانوذرات خود را به شکل کره‌های حفره‌یی که درون یک شبکه پروتئینی قرار گرفته‌اند، آرایش می‌دهند.

«موهوالد» می‌گوید: ما براحتی می‌توانیم مواد مختلف را ترکیب کرده و واحدهای چندکاره تولید کنیم. همچنین امکان تنظیم ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی این واحدها برای رسیدن به عملکرد مطلوب وجود دارد.این شبکه پروتئینی نه تنها کره توخالی را می‌پوشاند، بلکه زیست‌سازگاری آن را افزایش داده و می‌تواند حاوی مواد سیگنال‌دهنده زیست‌شیمیایی باشد تا کره‌ها را بطور مستقیم به هدف مورد نظر درون بدن هدایت کند.جزئیات این کار در مجله «Advanced Materials» منتشر شده است.