به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، دانشمندان دريافتند كه داروي فلوكسيتين ميتواند به طور بالقوه بيماريهاي حاصل از آنترو ويروسها را درمان كند.

تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد: فلوکستین دارای یک اثر مهارکنندگی قوی از تکثیر کوکساکی ویروس است که وجود این ویروس در دستگاه گوارش موجب بروز بیماری‌هایی از قبیل فلج اطفال، عفونت‌ها و بیماری‌های فرصت طلب دیگر می‌شود.

محققان با اشاره به یافته‌های حاصل از این تحقیق افزودند: در حالی که واکسیناسیون توانسته است ویروس فلج اطفال را کنار بزند، ولی هیچ داروی ضد ویروسی برای درمان عفونت‌های آنترو ویروسی که اغلب شدید هستند و بصورت بالقوه می‌توانند باعثمرگ شوند، وجود ندارد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد: درک مکانیسم اثر عمل «فلوکستین» و «نورفلوکستین» در برابر کوکساکی ویروس منجر به درک چگونگی تکثیر آنترو ویروس‌ها و ارزیابی ابزارهای بالقوه بالینی برای درمان عفونت‌های آنترو ویروسی در آینده می‌شود.

به گفته محققان، آنترو ویروس‌های انسانی حاوی بیش از ۱۰۰ نوع ویروس متفاوت RNA‌ هستند که اغلب باعثایجاد عفونت‌های تهدیدکننده مانند فلج اطفال یا انسفالیت(التهاب مغزی) می‌شوند.

«فلوکستین»، یک داروی ضد افسردگی است که در حال حاضر برای درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی و برخی از اختلالات شخصیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.