مسعود ده نمکی کارگردان سه گانه اخراجی ها در مطلبی در وبلاگ شخصی خود از حاشیه سازی های بی مورد در خصوص موضوع فیلم اخراجی ها 3 انتقاد کرد.
در بخشی از نوشته ده نمکی آمده است: وقتی اخراجی ها کلید خورد در مصاحبه ای گفتم: امید وارم سیاستمداران جنبه شوخی را داشته باشند. همین جمله باعثشد تا در هر برخوردی و تماس تصادفی که با سیاستمداران پیش می آید این سوال طرح شود که با من در کجا ی فیلم شوخی شده؟ و من او را در پاسخ به خود فیلم ارجاع می دهم.
کارگردان اخراجی ها ادامه داده است: جالب است همین بادمجان دورقاب چین ها هنوز فیلم ساخته نشده برای شخصیت های آن مصداق یابی و مشابه سازی می کنند و شروع به آتش تهیه کرده اند. این در حالی است که به اسم طنز در آثار رفقای خود زمین و زمان را به هجو می کشند. این هم آزادی بیانی است که فقط باید در اختیار آنها باشد و اگر کس دیگری از هنر در مسیر ایدئولوژی اش بهره برد باید مورد حمله قرار داد…
گفتنی است ده نمکی روزنامه شرق آغاز کننده جنگ تمام عیار علیه اخراجی ها ۳ می داند.