به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، همچنين بر اساس آنچه كه تاكنون تصميمگيري شده، نماز روز عيد فطر نيز در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، مقام معظم رهبري نماز عيد فطر را اقامه خواهند كرد.