به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين محققان نشان دادند که نانولولههاي کربني ميتوانند به عنوان مجاري جداکننده عمل کرده و دو مولکول متفاوت همچون آب و روغن را وادار به جداسازي كنند. مولکولهاي دو مايع مختلف هنگام عبور از ميان يک نانولوله به طور متفاوتي با ديواره آن برهمکنش ميکنند. به همين دليل يکي از مايعات سريعتر از ديگري از نانولوله خارج شده و اين امر به جداسازي دو مايع از هم منجر ميشود.

این فناوری در مواردی مانند مطالعات قضایی با ذرات بسیار ریز و همچنین مطالعه مولکول‌هایی که از سلول‌های منفرد استخراج می‌شوند، کاربرد دارد. بدین ترتیب متخصصان قضایی قادر به تجزیه و تحلیل شواهد بسیار ریز حتی در مقیاس سلولی یا آلودگی‌های نامرئی هستند.

قطر بيروني نانولولههاي کربني مورد استفاده در اين مطالعه حدود ۷۰ نانومتر بود و کوچکترين ستون کروماتوگرافي هستند که تاکنون ساخته شدهاند. ستونهاي نانولولههاي کربني از نظر مکانيکي محکم و قادر به تحمل خميدگيها و فشردگيهاي متوالي هستند. اين ويژگيها براي کاربرد در سطح سلول حياتي هستند. علاوه بر آن، دوام نانولولهها به آنها اجازه نفوذ به اعضاي سلول را ميدهد.