به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، به دستور رييس سازمان صداوسيما، سهرابي ـ مدير كل روابط عمومي ـ و پروين سليحي ـ مشاور رييس سازمان در امور بانوان ـ با حضور در منزل ناديا دلدار گلچين از طرف رييس سازمان به خانواده اين هنرمند تسليت گفتند.

در اين ديدار خانواده ناديا گلچين ضمن تشكر از توجه هميشگي مهندس ضرغامي به جامعه هنر، از مساعدتها و پيگيريهاي رييس رسانه ملي در ايام بيماري اين هنرمند قدرداني كردند.