به گزارش افکارنیوز مظاهر زمانی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تهاجم نرم در مقایسه با تهاجم نظامی یا اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردیست، افزود: تهاجم فرهنگی نامرئی و نامحسوس، درازمدت و دیرپا، ریشه ای و عمیق، همه جانبه و دارای برنامه، کارساز و خطرزاست.

وی اظهارداشت: علاوه بر این تهاجم فرهنگی همانند کار فرهنگی، یک کار آرام و بی سر و صداست و قربانیان آن بیشتر قشر جوان هستند.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد رشت گفت: در تهاجم نظامی دشمن با تجهیزات و امکانات نظامی وارد معرکه می شود اما در تهاجم فرهنگی نیازی به لشکرکشی و هزینه های هنگفت نظامی نیست.

وی افزود: همچنین دشمن در این تهاجم برای تحمیل حاکمیت فرهنگ خود از تمامی حربه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، روانی و تبلیغاتی بهره می گیرد.

زمانی ادامه داد: با هدف مقابله با این هجوم باید تمام ترفندها و حیله های فرهنگ مهاجم شناخته و سپس ابزار کافی برای مقابله با آن فراهم شود.

وی یادآورشد: از آنجا که تهاجم فرهنگی فرآیندی فرهنگی است باید با ابزارهای فرهنگی با آن مقابله کرد یعنی تولیدات فرهنگی متناسب با فرهنگ ملی و دینی را باید گسترش داد و از نیروهای متعهد و دلبسته به کشور در ساخت این تولیدات کمک گرفت و سپس با بهترین روشها این تولیدات را به جوانان عرضه کرد.