افکارنیوز: "ژیلا صادقی" مجری تلویزیون درخصوص شب قدر به خبرنگار حوزه تلویزیون باشگاه خبرنگاران گفت: در شب قدر فضای عجیبی سراغم می آید و این شبها لحظه های نابی است که تقدیر یکساله ما در آن مشخص می شود و ما برای این یکسال برنامه ریزی هایی را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: این شب بسیار بزرگ است و سرعتش در این شب چند برابر شده و در شب قدر روح انسان پاک و منزه می شود.

صادقی اظهار داشت: شب قدر همانند حج و طواف است و خدا در این شب واسطه می شود که با خودم آشتی و نیمه گمشده ام را پیدا کنم.

صادقی درخصوص آرزوی خود در شب قدر افزود:در شبهای قدر همیشه و هر سال دعایم عاقبت بخیری است و اینکه خدا قدرت مقابله با گناه را به ما عطا کند.