مجتبی راعی در یك نشست خبری درایسنا از ماجرای ممنوع التصویر شدن هانیه توسلی سخن گفته است.

به گزارش پارس توریسم، راعی دربخشی از این نشست مشکلات جانبی تبلیغات این فیلم را در کنار زمان نامناسب اکران آن، از دیگر مباحثمهم برشمرد و گفت: در عراق بودم که آقای محمدی به من گفتند، نتوانستیم برای پخش تیزرفیلم به نتیجه برسیم، ایشان به من گفتند که ظاهرا برای خانم توسلی مشکلی پیش آمده که گفته‌اند تصویرش را نشان ندهید. من خیلی حیرت کردم و سعی کردم بفهمم مشکل از کجاست تا اگر می‌توانیم برای رفع آن کمکی بکنیم. اگر مساله خیلی جدی است و مثلا او فعالیت مسلحانه کرده است، این مساله دیگر به ما ارتباطی ندارد و از کانال سینما بیرون است. اما اگر مشکل ایشان به مسائل سینمایی باز می‌گردد، پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: من از آقایان شمقدری و میرعلایی که با هم در عراق بودند، مشکل را پیگیری کردم که به من گفتند این مساله هیچ ارتباطی به فیلم شما ندارد، قاعدتا اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید برای بعد از این فیلم باشد. پس از آن آقای شمقدری با آقای ضرغامی تماس گرفت و به من گفت که مساله شما حل شد. اما چند روز بعد دوباره آقای محمدی تماس گرفتند و گفتند که تیزر دوباره پخش نمی‌شود.

راعی افزود: حتی گفتند در پوسترهای فیلم كه برای نصب آماده شده بود، عكس ایشان نباشد. شهرداری تمایل داشته كه اگر امكان دارد عكس ایشان حذف شود. در حالی كه فیلم ما به گونهای است كه اگر عكس ایشان را برداریم بار تبلیغی خود را از دست میدهد، چرا كه تنها یك بازیگر اصلی دارد. این بحثها روزهای مهم و تعیین كنندهای را از ما گرفت. حتی در برنامه هفت هم قرار بود هانیه توسلی حاضر شود اما به ما گفتند كه تمایل بر این بوده كه ایشان نیایند و من واقعا از این واقعه متاسف شدم، چرا كه یك بار دیگر هم در فیلم سفر هیدالو بدون اینكه هیچ گناهی داشته باشم به چنین تیر غیبی دچار شدم و به نظرم فیلم فنا شد.