به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، منطقه خراسان اين اسپري، با كشتن باكتريها، ميوهها را تا دو هفته تازه نگه ميدارد.

این اسپری که توسط محققان دانشگاه «تیان جیان» چین ساخته شده، از کیتوزان، ماده‌ای از میگو و پوست خرچنگ به دست آمده و شفاف، بدون مزه و کاملا ایمن است.

نحوه عملکرد اسپری بدین گونه است که تمام سطح میوه را باید با اسپری پوشش ‌داد و این امر مانع تنفس میوه می‌شود.

روکش حاصل از اسپری، باکتری‌های روی پوست میوه را جدا کرده و ‌میوه را برای دو هفته تازه نگه می‌دارد.

اين اسپري در حال حاضر بر روي موز آزمايش شده است.