به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، دكتر مصطفي قانعي، معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداشت با اعلام اين خبر گفت: پنج دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان و تبريز در ميان فهرست چهار هزار دانشگاه و موسسه تحقيقاتي يك درصد برتر جهان قرار گرفتند.

وی افزود: در نظام رتبه‌بندی ESI، اطلاعات مربوط به موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌هایی آورده شده است که بر مبنای آستانه‌های تعیین شده جزو دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار می‌گیرند. شرط ورود یک موسسه علمی به این نظام رتبه بندی تعداد ارجاع به مقالات اصیل و مروری منتشر شده در پایگاه داده اطلاعات علمی Web of science برابر یا بیش از آستانه‌های تعیین شده است.

وی با اشاره به نظام رتبه بندی ESI در گرایش پزشکی بالینی گفت: بررسی رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور در گرایش پزشکی بالینی در سال ۲۰۱۲ بر اساس تعداد مقالات نشان داد که نسبت به تاریخ مشابه در سال قبل، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۸۰ رتبه بهبود در جایگاه ۲۴۶، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۷۰۱ رتبه بهبود در جایگاه ۵۲۷، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۶۵ رتبه بهبود در جایگاه ۵۷۲، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۱۵۴ رتبه بهبود در جایگاه ۸۸۴ قرار دارند و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ابتدای ژوئیه ۲۰۱۲ با رتبه ۱۰۰۱ برای نخستین بار در فهرست دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفته است.

قانعی افزود: در این بررسی در مجموع ۷۰۰ هزار دانشگاه و مرکز تحقیقاتی بررسی و از آن میان چهار هزار مورد به عنوان دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان شناسایی و معرفی می‌شوند.

قانعي گفت: روند رشد رتبه دانشگاههاي علوم پزشكي در نظام رتبه بندي ESI در تمام گرايشهاي علوم در سال ۲۰۱۲ بر اساس تعداد مقالات و نسبت به سال قبل حاكي از آن است كه دانشگاه علوم پزشكي تهران با ۹۳ رتبه بهبود در جايگاه ۵۷۴، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با ۶۷۰ رتبه بهبود در جايگاه ۹۴۴، دانشگاه علوم پزشكي شيراز با ۸۹ رتبه بهبود در جايگاه ۱۳۸۳، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با ۱۶۶ رتبه بهبود در جايگاه ۱۷۵۲ و دانشگاه علوم پزشكي تبريز در جايگاه ۱۷۵۴ قرار دارند.