به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، رحیم نوروزی در گفتوگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون باشگاه خبری فارس توانا گفت: در حال حاضر قرارداد جدیدی را برای بازی امضا نکردهام.

وی در ادامه افزود: پیشنهاد بازی در یک سریال را پذیرفته‌‌ام و فیلمنامه آن را مطالعه کرده‌ام اما چون هنوز قرارداد بازی در این سریال را امضا نکرده‌ام اسمی از آن نخواهم برد.

وی در خصوص وضعیت سینمای ایران اظهار داشت: دو سال پیش فیلم سینمایی «آسمان هشتم» را کار کردم ‌اما سینما و مناسبات آن به من هیچ ربطی ندارد و هر زمان که سینما روی من حسابی باز کرد که من وزنه‌ای در این سینما باشم و حرفم حرف باشد درباره مناسبات سینما و وضعیت سینما صحبت خواهم کرد.

وی در ادامه افزود: زمانی حرف من حرف خواهد بود که در این سینما باشم و چون نیستم درباره آن نیز نظری نخواهم داشت.